Termálne kúpalisko, Veľký Meder, apartmány, ubytovanie

Informácie o Termál parku Veľký Meder

Termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi bolo otvorené širokej verejnosti v roku 1974 na báze dvoch termálnych prameòov s liečivou vodou o teplote 57-68°C. Chemické zloženie geotermálnej vody je podobné piešťanským prameòom a vykazuje liečivé účinky na pohybové ústrojenstvo, kåby a má regeneračné účinky na organizmus človeka. Zariadenie prešlo viacerými vývojovými etapami až, dospelo k súčasnému stavu kvality poskytovaných služieb. V roku 2004 sme otvorili letnú sezónu v celkove zrekonštruovanom areáli s obchodno-marketingovým názvom TERMÁLPARK - termálne kúpalisko Veľký Meder. Areál disponuje dvoma jednotlivo oddeliteľnými časťami. - Zariadeniami na letnú sezónu v období od 1. mája až do 30 septembra a zariadeniami slúžiacimi návštevníkom každý deò v roku. Krytý rekreačný komplex s celoročnou prevádzkou denne od 9.00 do 21.00 hod. je tvorený z dvoch samostatných hoci navzájom prepojených častí. Krytý bazén je v prevádzke od roku 2001 a obsahuje plavecký bazén atypického tvaru s rozlohou 300 m2, hĺbkou vody 1,2 m a teplotou 30°C. V strede bazéna sa nachádza vyvýšený perličkový bazén s teplotou vody 33°C a na okraji plaveckého bazéna je detský bazén s teplotou vody 33°C. K týmto bazénom prislúcha šatòa s 400 skrinkami rozdelená na pánsku a dámsku časť, z ktorej je prístup cez sprchy priamo k bazénom. V tejto krytej časti je umiestnená aj klasická fínska sauna a espresso.
 
Druhá časť komplexu s celoročnou prevádzkou je zrekonštruovaný polokrytý bazén v prevádzke od 11. júna 2004. Celková plocha bazéna so sedadlami po celom obvode a vodotriskami je 550 m2, z ktorej je 1/3 krytá a ostatná časť otvorená, prístupná cez otvor v stene z krytej časti. Otvorená časť poskytuje bizarnú možnosť kúpania pod ochranou sálajúcej pary aj v najtuhšej zime, vonku v prírode. Teplota vody v bazéne je 38-40°C, håbka 0,96 m. Súčasťou novozrekonštruovanej časti je šatòa so 500 skrinkami a kabínkami, saunacentrum so 4 saunami (infra, parná, bylinková, fínska), s masážnou vaòou (yakuzzi), vertikálnym bisoláriom, sprchami, masážou, pedikúrou, manikúrou, bahennými zábalmi, mikromasážou tváre, rýchlo-obslužnou reštauráciou s barom. Na otvorenom priestranstve 6 hektárového zatrávneného areálu s tieòom už odrastených okrasných stromov pre letnú turistickú sezónu v období od 1.5. až do 30.9. máme pre návštevníkov kúpaliska k dispozícii ïalších 5 bazénov: - novozrekonštruovaný rekreačný bazén je v prevádzke od 3.6.2006. Pôvodný starý bazén bol zbúraný a na jeho mieste vyrástol moderný bazén s hydromasážami a vodopádmi určený pre celé rodiny. Nový bazén spåòa najnáročnejšie požiadavky na hygienu a čistotu vody vïaka modernému fi ltračnému zariadeniu. Håbka rekreačného bazéna je 1,20 m, čo je zaujímavé tým, že charakter bazénu je možné meniť na základe ročného obdobia a potrieb návštevníkov. Tento bazén bude vhodný ako sedací, kľudový bazén v mimosezóne, čo je atraktívne hlavne pre seniorov a bude tiež využiteľný, ako rekreačný bazén s miernejšou teplotou vody, čo je príťažlivé najmä pre návštevníkov mladšej vekovej kategórie, ako aj pre rodiny s deťmi. Vïaka tejto variabilnosti jednak môžeme zvýšiť kapacitu v mimosezóne a tiež predåžiť letnú sezónu.
 
Okrem nových bazénov ponúkame ïalšie tri bazény, ktoré sú v prevádzke výhradne v letnom období, sú to:
  • taliansky bazén s tobogánom, plocha 300 m2 håbka 80-160 cm, teplota vody 28°C
  • športový - plavecký s plochou 1250 m2, håbkou 220 cm, teplota 25°C
  • detský bazén s plochou 280 m2, håbkou 30 cm, teplotou 33°C
 
Pre športové vyžitie a zábavu je ïalej k dispozícii:
  • ihrisko na plážový volejbal
  • minigolf
  • spevnená plocha na volejbal, nohejbal, futbal, -zábavné hracie prístroje, hojdačky, trambulína, lehátka ...
Použitie všetkých bazénov, tobogánu, športových ihrísk je v cene vstupenky.

Fotogaléria

© 2008 Family Apartmán Veľký MEDER | webhosting, webdesign 3w s.r.o. :: Administrator